IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

TS, Luật sư Nguyễn Am Hiểu

    TS, Luật sư Nguyễn Am Hiểu

    Chức vụ: Luật sư chính

    Điện thoại: 04. 378 22 378

    Email: nahieu@impaclaw.com

  • Trình độ, năng lực:

      Cử nhân Luật (Đại học Luật tại Cộng hoà dân chủ Đức) 1984; Tiến sỹ Luật học (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1997.

  • Quá trình công tác:

     -  1985 - 1998:   Vụ Pháp luật Dân sự, Kinh tế - Bộ Tư pháp;

                              Tham gia giảng dạy tại Khoa luật Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật;

                              Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế;

     -  1998 - 2013:   Phó tổng thư ký Câu lạc bộ pháp chế Doanh nghiệp;

                              Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

     -  2013 - nay:     Là Luật sư chính của Công ty luật IMPAC.   

  • Kinh nghiệm:

      Hơn 30 năm kinh nghiệm, là Chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực pháp luật về Kinh tế; Tài chính, Ngân hàng; Doanh nghiệp; Thương mại; Đầu tư; Giải quyết các tranh chấp Thương mại Quốc tế. Chủ trì và tham gia soạn thảo nhiều Luật, Pháp lệnh quan trọng như: Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế; Luật doanh nghiệp; Luật phá sản doanh nghiệp; Luật các tổ chức tín dụng; Luật chứng khoán..., Tư vấn thành công nhiều dự án cho các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Là trọng tài viên hàng đầu của Trung tâm Trọng tài quốc tế đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ tranh chấp trong nước và quốc tế.

      Đã chủ trì và tham gia nhiều công trình khoa học, một số tài liệu đã được xuất bản:

      - Sách "Tìm hiểu Luật doanh nghiệp tư nhân" (viết chung);

      - Giáo trình "Luật kinh tế" (tham gia);

      - Giáo trình "Luật tài chính ngân hàng" (viết chung);

      - Chuyên đề "Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam" trong Dự án VIE 94-003 (chủ trì);

      - Tham gia viết sách “Cẩm nang hợp đồng thương mại” cho VCCI;

      - Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ;

      - Đã công bố một số bài báo trên các tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Dân chủ và Pháp luật, Nghiên cứu lập pháp, Luật học, Khoa học và tổ quốc và một số tạp chí khác.

  • Hội hành nghề/Hiệp hội tham gia:

       - Hội Luật gia Việt Nam;

       - Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).