IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

ThS, Luật sư Đặng Văn Tiến - Giám đốc Công ty

ThS, Luật sư Đặng Văn Tiến   

Chức vụ: Giám Đốc 

Di động: 0948 558 998   

Email: tien@impaclaw.com

Trình độ, năng lực:

     Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội) 1995; Cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân) 2000; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học IMPAC - Hoa kỳ) 2007.

Quá trình công tác:

       1995 - 1997: Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo - Bộ Tư pháp

       1997 - 2005: Trưởng phòng Dự án đầu tư Công ty Quan hệ Quốc tế và Đầu tư - CIENCO 8 - Bộ Giao thông Vận tải.

       2005 - 2008: Vụ Tổ chức Bộ máy Hành chính Nhà nước và Công vụ - Văn phòng Chính phủ.

       2008 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần IMPAC; Chủ tịch HĐTV Văn phòng công chứng Thăng Long.

Kinh nghiệm:

      Gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp, Thương mại Quốc tế, Đầu tư kinh doanh Bất động sản, Tài chính Ngân hàng. Đã tư vấn và thực hiện nhiều dự án đầu tư: Bất động sản; Khoáng sản; Sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; Hợp đồng thương mại quốc tế; Mua bán sát nhập & tái cơ cấu doanh nghiệp. Từng công tác trong các cơ quan Chính phủ tham gia xây dựng nhiều Luật, Nghị định, tham gia nhiều tổ công tác của Thủ tướng về các lĩnh vực Thuế, Hải quan,...nên hiểu biết sâu sắc các vấn đề về thể chế, xây dựng & thực hiện pháp luật. Đã tham gia tư vấn pháp lý cho nhiều Tập đoàn trong và ngoài nước (PVN, EVN, Contrexim,..) thực hiện thành công nhiều dự án và hợp đồng. Có mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan Chính phủ, cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội hành nghề/Hiệp hội tham gia:

      - Ủy viên thường vụ Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt nam.

      - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt nam.

      - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.