IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

ThS, LS Trần Nam Sơn - Phó Giám đốc Công ty

    Th.S, Luật sư Trần Nam Sơn

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Di động: 0906 268 726

    Email: tnson@impaclaw.com

  • Trình độ, năng lực:

      Cử nhân Luật (Đại học Tổng hợp Hà Nội) 1993; Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân) 1999; Thạc sỹ Luật, Đại học Melbourne (Úc) 2007; Chứng chỉ Luật sư Thương mại Quốc tế (International Trade Lawyers) do Tổ chức Luật Phát triển Quốc tế (IDLO) cấp năm 2000; Chứng chỉ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng phương thức trọng tài theo Công ước ICSID tại Ngân hàng Thế giới (World Bank) cấp năm 2004.

  • Quá trình công tác:
1993-1997:

Ban Thanh tra Tổng cục Bưu Điện

1997-2005:

Ban Xây dựng Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

2008-Nay:

Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; Phó Giám đốc Công ty luật IMPAC

  • Kinh nghiệm:

      Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, Sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế. Trực tiếp tư vấn các dịch vụ tư vấn tài chính, mua bán, sáp nhập, thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ tư vấn thu xếp, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong các đợt phát hành trái phiếu lớn (EVN, Vinacomin, Geleximco...). Từng công tác trong các cơ quan Chính phủ, tham gia xây dựng nhiều Luật, Nghị định, tham gia nhiều tổ công tác của Thủ tướng về các lĩnh vực Thuế, Sở hữu trí tuệ nên hiểu biết sâu sắc các vấn đề về thể chế, xây dựng pháp luật. Đã tham gia tư vấn pháp lý cho nhiều Tập đoàn trong và ngoài nước thực hiện thành công nhiều dự án và hợp đồng. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.

  • Hội hành nghề/Hiệp hội tham gia:

      - Hội Luật gia Việt nam;

      - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.