IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

PGS, TS, Luật sư Phan Hữu Thư

PGS, TS, Luật sư Phan Hữu Thư

Chức vụ: Luật sư chính

Điện thoại: 04.378 22 378

Email: phthu@impaclaw.com

  • Trình độ, năng lực:

       Cử nhân Luật (Trường Đại học Lomonosov – Liên xô) 1978; Đào tạo tại trường đào tạo thẩm phán quốc gia Pháp 1993-1996; Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật học (Đại học Luật Hà Nội) 1998; Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

  • Quá trình công tác:

      - 1978 – 1991: Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

      - 1991 – 1996: Giảng viên Đại học Luật Hà nội kiêm Phó Giám đốc Công ty luật Leadco.

      - 1996 – 2010: Giám đốc Học viện Tư pháp.

      - 2010 – nay: Cố vấn cao cấp, Luật sư chính, Công ty Luật IMPAC

  • Kinh nghiệm:

      Hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật Kinh doanh, Thương mại, pháp luật Dân sự, Hôn nhân gia đình và Luật Đất đai. TS, Luật sư Phan Hữu Thư là giảng viên đầu tiên của trường Đại học Luật Hà Nội trở thành Luật sư của Đoàn Luật sư Hà nội, đã tham gia tranh tụng và tư vấn thành công nhiều vụ việc quan trọng và phức tạp, kể cả tư vấn và tranh tụng để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp của Nga, Pháp, Israel, Mỹ, các liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài.

      Là Giám đốc đầu tiên của Học viện Tư pháp, người đặt nền móng cho việc đào tạo Luật sư và các chức danh tư pháp khác như Thẩm phán, Kiểm sát viên tại Việt nam. TS, Luật sư Phan Hữu Thư là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư pháp. Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trực tiếp xử lý nhiều vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Thành thạo tiếng Anh và tiếng Nga.

  • Hội hành nghề/Hiệp hội tham gia:

   -  Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

   -  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).