IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

Luật sư Nguyễn Thị Lan Anh

Luật sư Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Luật sư chính
Điện thoại: 04. 378 22 378
Email: ntlananh@impaclaw.com

  • Trình độ, năng lực:

Cử nhân Luật kinh tế (Đại học luật Hà Nội) 1995; Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp (Đại học Tài chính – kế toán) 2005.

  • Quá trình công tác:

- 1995 – 1997:  Tổng công ty máy và phụ tùng.

- 1997 – 2008: Phụ trách Pháp lý về Luật lao động - Công ty TNHH Đèn Hình Orion – Hanel.

- 2008 – nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần chứng nhận WCERT. Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

  • Kinh nghiệm:

      Với gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, thế mạnh của Luật sư Nguyễn Thị Lan Anh là tư vấn pháp luật lao động, pháp luật về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đã tư vấn và bảo vệ thành công nhiều vụ án tranh chấp lao động. Hiện đang là đại diện pháp lý và tư vấn cho nhiều Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan hành chính về pháp luật lao động và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

  • Hội hành nghề/Hiệp hội tham gia:

- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

- Hội luật gia thành phố Hà Nội.