IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

Luật sư Nguyễn Phúc Thành

Luật sư Nguyễn Phúc Thành

Chức vụ: Luật sư chính

Điện thoại: 04. 378 22 378

Email: npthanh@impaclaw.com

 

  • Trình độ, năng lực:

Cử nhân Luật (Đại học Luật Liên xô) 1984.

  • Quá trình công tác:

- 1986 - 1996: Giảng viên Khoa pháp luật hành chính nhà nước - Trường Đại học Luật Hà Nội;

- 1996 – 2013: Giảng viên chính - Phó trưởng khoa Pháp Hành chính Nhà nước - Trường Đại học Luật Hà Nội.

- 2013 – nay: Luật sư chính – Công ty Luật IMPAC

  • Kinh nghiệm:

      Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy pháp luật chuyên ngành Luật hành chính nhà nước, tham gia biên soạn các văn bản pháp luật hành chính nhà nước, giáo trình pháp luật về hành chính nhà nước, Luật sư Nguyễn Phúc Thành là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật hành chính nhà nước và tố tụng hành chính. Đã trực tiếp tư vấn thành công nhiều vụ án hành chính khó và phức tạp.

Một số tài liệu đã xuất bản tiêu biểu như:

- Sách: Giáo trình Luật Tố tụng hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân 2001;

- Sách: Về việc thực thi hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, Luật sư, TS.Nguyễn Bá Diến, Luật sư, TS.Hoàng Ngọc Giao chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia 2002;

- Sách: Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp 2004;

- Sách: Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân 2009;

- Sách: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, NXB Công an nhân dân 2012.

  • Hội hành nghề/Hiệp hội tham gia:

- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.