IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

Doanh nghiệp và Thương mại

     Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý, Công ty Luật IMPAC cung cấp những gói dịch vụ tư vấn vụ việc và tư vấn thường xuyên phù hợp với từng đối tượng khách hàng đang là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp.

     Với dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên, mọi vướng mắc về pháp lý của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi giải đáp nhanh chóng và tận tình, giúp Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt  được những vấn đề pháp lý cơ bản nhất trong hoạt động kinh doanh đảm bảo cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định đúng pháp luật và có lợi nhất trong hoạt động quản lý và điều hành của mình.

     Với dịch vụ tư vấn pháp luật theo vụ việc, Công ty luật IMPAC luôn có nhiều ưu đãi cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên. Các dịch vụ tư vấn theo vụ việc của Công ty luật IMPAC đều được các Luật sư, chuyên gia giỏi thực hiện, đó là: Tư vấn thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp; Mua bán sát nhập; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; Tư vấn nhân sự, lao động; Tư vấn, kiện toàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh; Tư vấn giải quyết tranh chấp; Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn thuế, tài chính doanh nghiệp;…