IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

Trái tim Luật sư

10:39 | 11/10/2013

Một bệnh nhân cần thay tim đang thảo luận với các bác sĩ. Bác sĩ nói:

- Có ba quả tim của ba người, ông có thể chọn một. Người thứ nhất là lực sĩ, anh ta còn rất trẻ, bị chết trong một tai nạn xe hơi. Người thứ hai là một thương gia, trung niên, không uống rượu, hút thuốc, bị chết trong một tai nạn máy bay. Người thứ ba là một luật sư, ông ta bị chết sau khi hành nghề 30 năm.

- Tôi chọn quả tim của vị luật sư.

Sau khi cuộc giải phẫu thành công, bác sĩ hỏi bệnh nhân:

- Tại sao ông lại chọn quả tim của vị luật sư?

- Đơn giản thôi, tôi muốn chọn quả tim nào ít hoạt động nhất.

Các tin khác